Počas dní 24.10.- 26.10. roku Pána 2014 sa v ACM v Prešove uskutočnil už druhý kurz ADAŠ-u s témou sebaprijatie. Táto téma nadväzovala na predošlú, ktorou bolo sebapoznanie.

Svojou prítomnosťou nás poctil, a celý víkend duchovne viedol, otec Pavol Hudák. V piatok sa program začal svätou omšou. Po nej nasledoval čas strávený v tichu, čas čítaním 139. žalmu a čas jeho „strávenia“, a v neposlednom rade čas osobnej modlitby. 

V sobotu na nás čakal nabitý program. Po pokrme pre dušu a pre telo (ranná modlitba a raňajky) sme sa ponorili so slov otca Hudáka, ktorý nám okrem iného hovoril o vývoji osobnosti, o zraneniach, ale i o uzdravení, a tým všetkým poukázal na Krista- jediného pravého Lekára duše i tela.

 

Otec Pavo nám dával usmernenia a otcovské rady aj v dlhých osobných rozhovoroch a vo sviatosti zmierenia. V nedeľu sme naše stretnutie ukončili slávnostnou svätou omšou.

Po omši sme si posilnili aj telo a samozrejme sme po sebe upratali neporiadok. :-)