ČO JE VLASTNE ADAŠ?

Je to formačný a vzdelávací program pre mladých od 17 rokov.

Jedným z cieľov animátorskej a dobrovoľníckej Školy je vzdelávanie v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách. Zahŕňa rozvoj:

  • osobnostných kompetencií (sebapoznanie, komunikácia, manažment času, riešenie konfliktov, a iné...)
  • kompetencií potrebných pre život spoločenstiev
  • vedomostí a schopností potrebných pre prácu s mládežou a dobrovoľníctvo

Zároveň, a nie je to menej dôležité, sa chceme zamerať na duchovnú formáciu, rast vo viere a v modlitbe, ako aj budovanie spoločenstiev v rámci Cirkvi. Súčasťou víkendov je priestor pre modlitbu (sv.omša, adorácia, lectio divina, ruženec, chvály, ....). 

Lektormi sú odborníci na rôzne témy v rámci teológie, práce s mládežou, psychológie. 

Dôležitou súčasťou víkendov je zdieľanie a budovanie vzťahov medzi účastníkmi.

V septembri otvárame nový ADAŠ. Nový nebude len tým, že to bude nový ročník, ale aj významom skratky. Po novom pôjde o Arcidiecéznu dobrovoľnícku a animátorskú školu. Uvedomujeme si, že rast a formáciu nepotrebujú len animátori, ktorí budú viesť skupinku či spoločenstvo, ale aj tí, ktorí by sa radi dali k dispozícii Božiemu volaniu v inej ako animátorskej službe.

Podkategórie