ČO JE VLASTNE ADAŠ?

Je to formačný a vzdelávací program pre mladých od 17 rokov.

Jedným z cieľov animátorskej a dobrovoľníckej Školy je vzdelávanie v oblasti systematickej práce s mládežou v malých skupinách. Zahŕňa rozvoj:

  • osobnostných kompetencií (sebapoznanie, komunikácia, manažment času, riešenie konfliktov, a iné...)
  • kompetencií potrebných pre život spoločenstiev
  • schopností potrebných pre prácu s mládežou a dobrovoľníctvo

Zároveň sa chceme zamerať na duchovnú formáciu, rast vo viere a v modlitbe, ako aj budovanie spoločenstiev v rámci Cirkvi.

V septembri otvárame nový ADAŠ. Nový nebude len tým, že to bude nový ročník, ale aj významom skratky. Po novom pôjde o Arcidiecéznu dobrovoľnícku a animátorskú školu. Uvedomujeme si, že rast a formáciu nepotrebujú len animátori, ktorí budú viesť skupinku či spoločenstvo, ale aj tí, ktorí by sa radi dali k dispozícii Božiemu volaniu v inej ako animátorskej službe.

Podkategórie