V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa: „Slobodno v sobotu uzdravovať, či nie?“ Ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tamtým povedal: „Ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vôl, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu?“ A nevedeli mu na to odpovedať. (Lk 14, 1-6)

 

 

Zaslepenosť voči láske, ktorú môžeme vidieť v dnešnom evanjeliu, je priam do očí bijúca. Ježiš vošiel k farizejom do domu. Do domu v ten moment vstúpila pravá Láska, no farizeji, tak zaslepení zákonmi a predpismi, prehliadli tu Lásku, ktorá sa im skrze Ježišove skutky a slová ponúkala. V daný moment Ježiš ukázal vyšší zmysel, predpísaných zákonov o sobote, na ktorých farizeji tak lipli. Nastáva totiž situácia, v ktorej pred Ježišom stojí akýsi chorý človek. Ježiš, plniac Boží predpis o sobote daného človeka uzdraví a prepustí. V tom momente nám Pán popri duchovnom rozmere predpísaného slávenia soboty ukazuje druhý rozmer, a to sociálny.  Pretože farizeji nepochopili, že predpisy dané skrze Mojžiša o sobote, mali viesť k oslave a upevneniu lásky k Bohu i k človeku. Práve preto sa obmedzovali všetky práce, aby sa vytvoril priestor pre naplnenie tak duchovného, ako aj sociálneho, teda medziľudského rozmeru soboty. A tak farizeji nie len že nevedeli odpovedať na Ježišovu otázku, ale predovšetkým nevedeli odpovedať na najvyšší Boží zákon, ktorým je láska.

Nie som takým človekom aj ja? Nestál som a nestojím pred Ježišom neraz ako hriešny, neschopný slova, chorý, často veľmi zranený a neponúka mi Ježiš v tom momente lásku, aj keď si ju nezaslúžim? A v tom všetkom nevytváram si vlastné výhovorky a vlastné vysvetlenia, dokonca aj Božieho slova v momentoch, ak je potrebné preukázať lásku môjmu blížnemu nezištne? Nie som teda aj ja častokrát nemý v odpovedi na Božiu lásku? 

Aby som Bohu dal priestor uschopniť ma pre najvyššiu reč skutkov lásky v mojom živote, postavím sa dnes do Ježišovej prítomnosti, a aj keď nedokážem vypovedať, ako sa cítim, nedokážem poprosiť o pomoc, Ježiš ma napriek mojej neschopnosti, zoberie do svojho náručia plného nekonečnej lásky, uzdraví moju neschopnosť milovať a prepustí ma ako nanovo stvoreného človeka. A nech sa aj ja po tomto stretnutí každodennou snahou priblížim svojimi skutkami k láske k Bohu a blížnemu. Toto sa stane zdrojom opravdivej radosti pre mňa, pre Ježiša i pre mojich najbližších. Nech mám teda otvorené oči srdca a vôle pre potreby mojich blízkych a zákon lásky nech bude aj v mojom živote prioritou v rozhodovaní a konaní.  (Betka, 20)

 

25. nedeľa v Období cez rok „A“; Mt 20, 1-16

Keď máme Boha, máme všetko.  Veta, ktorá nadchne. Do toho, aby sme ju žili, však dorastáme postupne. Hospodár v dnešnom evanjeliu pozval robotníkov pracovať do svojej vinice a každý z nich dostal ako odmenu denár. Náš Boh nás pozýva do vzťahu s Ním a našou odmenou je VŠETKO. Tá plnosť, ktorá prichádza zo života, z „chodenia“ s Ním. Stály Zdroj. „Miesto, skadiaľ vychádzam, miesto, kam sa navrátim, Ježiš.“ (pieseň Odvážna láska, Heartbeat).

Naše Arcidiecézne centrum pre mládež spolu s Farnosťou Božieho milosrdenstva v Košiciach-KVP vás srdečne pozývajú sledovať online odpustovú Slávnosť Božieho milosrdenstva s posolstvom pre mladých v nedeľu 19. apríla 2020 na TV LUX. Program priamych prenosov TV LUX z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach je nasledovný:

10:00 – odpustová svätá omša, hlavný celebrant J. Ex. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita;

11:00 – moderovaný program „Božie milosrdenstvo pre mladých“, rozhovory s J. Ex. Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom-metropolitom a pomocným biskupom J. Ex. Mons. Markom Forgáčom.

ACM (Arcidiecézne centrum pre mládež) tvorí viacero tímov:

Úzky tím 

Každý týždeň v utorok o 8:00 sa na porade v kancelárii ACM stretáva úzky tím ACM. Tento tím pripravuje jednotlivé aktivity ACM a tvoria ho:

 • o. Ján Kulan - moderátor ACM
 • Marianna Berinšterová - referentka ACM
 • Miroslav Novák - referent ACM
 • Viktor Pecer - dobrovoľník
 • Hľadáme ďalších dobrovoľníkov do tímu

Kňazi, ktorí pôsobili v ACM

 

Širší tím
Aktivít ACM je veľa, preto nám s nimi pomáhajú ďalší dobrovoľníci. Širší tím tvoria najmä animátori, ktorí nám pomáhajú na pravidelných aktivitách ako je ADAŠ a BirmOFFky. V súčasnosti hľadáme ďalších animátorov, najmä chlapcov (aktuálne máme 1), aby sa na jednotlivých víkendovkách mohli striedať.

 

SDKA a LIFENET
SDKA je skratka: Stretnutie dekanátnych kňazov a animátorov. Keďže sa v súčasnosti tieto stretnutia konajú vo štvrtky (3x v roku), zúčastňujú sa ho len kňazi z jednotlivých dekanátov. Animátorskú líniu nahrádza projekt Lifenet.
LIFENET je projekt ZKSM, do ktorého sme sa zapojili aj v našej arcidiecéze. S týmto projektom nám pomáhajú dobrovoľníci v jednotlivých dekanátoch:

Diecézny koordinátori projektu Lifenet:

 • Miroslav Novák
 • Veronika Vatehová

Kňazi z jednotlivých dekanátov a dekanátny sieťovači projektu Lifenet:

DEKANÁT SDKA LIFENET
 Bardejov  Daniel Mišenko   Viktória Majcherová 
 Humenné  Marián Halas  Alžbeta Csontosová
 Košice juh  Jozef Mrúz  
 Košice stred  Peter Kentoš  Viktor Pecer
 Košice východ  Patrik Vojtek  
 Košice západ  Ján Kocurko  
 Lipany  Milan Tomko  Terézia Drobňáková
 Michalovce  Ján Dulin  
 Moldava nad Bodvou   Peter Fábry  
 Prešov II.  Anton Janič  
 Prešov mesto  Marek Rojak  Veronika Andrejková 
 Prešov Solivar  Peter Lazor  Dávid Lech
 Sabinov  Martin Raškovský   Michal Verbovský
 Snina  Anton Matiny  Mária Danielová
 Sobrance  Marián Kašaj  Veronika Targošová
 Stropkov  Jozef Spišak  Margaréta Renčková
 Trebišov  Martin Škvarla  Slávka Kosturbová
 Veľké Kapušany  Peter Szakacs  
 Vranov nad Topľou  Jozef Polák  

 

Dobrovoľníci
Okrem vyššie spomenutých tímov nám nepravidelne, najmä pri väčších otvorených aktivách (ADSM, MIKE, fustalový a volejbalový turnaj), pomáhajú ďalší dobrovoľníci. Pred každou akciou hľadáme nových dobrovoľníkov, lebo "žatva je veľká, ale robotníkov málo" (Lk 10, 2). Preto ak cítiš volanie do dobrovoľníckej služby pri práci s mladými v našej arcidiecéze, napíš nám na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Kňazi, ktorí pôsobili v ACM

Moderátori ACM:

 • Peter Sepeši - od 2005 do 2010
 • Marek Roják - od 2010 do 2019
 • Ján Kulan     - od 2019 doposiaľ

Vicemoderátori ACM:

 • Jozef Kozák - od 2008 do 2009
 • Jozef Mrúz - od 2009 do 2018