Informácie o spracúvaní osobných údajov v ACM

V Arcidiecéznom centre pre mládež spracúvame osobné údaje a preto venujeme pozornosť aj zabezpečeniu ochrany týchto osobných údajov. V nasledujúcich riadkoch opisujeme, ako používame osobné údaje, ktoré získavame a používame.

Údaje prevádzkovateľa

Košická arcidiecéza
Hlavná 28, 041 83 Košice
IČO: 001 790 94
DIČ: 202 123 56 78

Arcidiecézne centrum pre mládež
Metodova 1, 080 01 Prešov

Kontaktné údaje kontaktnej osoby

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Účel spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov uvádzame vždy pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári. Hlavnými účelmi spracúvania osobných údajov sú:

 • Organizácia podujatí
 • Marketing

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov uvádzame vždy pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári. Vo všeobecnosti ide o tieto právne základy:

 • Oprávnený záujem prevádzkovateľa - napríklad pri animátorskej škole, ktorá je akreditovaná prostredníctvom ZKSM na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu sme povinný zbierať osobné údaje k tejto akreditácii
 • Ochrana života a zdravia dotknutej osoby - týka sa údajov o zdravotnom stave, napríklad pri diétach, aby sme mohli zabezpečiť dotknutej osobe vhodnú stravu na podujatí
 • Súhlas dotknutej osoby

Doba uchovávania osobných údajov

Dobu uchovávania osobných údajov uvádzame pri získavaní osobných údajov, napr. v prihlasovacom formulári.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • namietať u prevádzkovateľa spracúvanie jej osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na prenosnosť osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje poskytujeme:

 • ZKSM - ako spoluorganizátorovi našich podujatí
 • ZKSM ich ďalej môže poskytovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu a organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v súvislosti s akreditáciou animátorskej školy alebo s čerpaním dotácie na podporu práce s mládežou.

Spôsob získavania osobných údajov

Osobné údaje získavame od dotknutej osoby, ktorá nám ich poskytuje vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára, e-mailom, ústne, vyplnením prihlášky, prípadne poštovým stykom.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

Zoznam spracúvaných osobných údajov uvádzame pri získavaní osobných údajov, napr. prihlasovací formulár. Zväčša ide o údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Dátum narodenia
 • Adresa trvalého pobytu
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa
 • Údaje o zdraví (napr. o diéte)

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime technickými a organizačnými prostriedkami.

Úrad na ochranu osobných údajov

Informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.