Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa v priestoroch Arcidiecézneho centra pre mládež (ACM) v Košiciach uskutočnilo stretnutie dekanátnych kňazov známe pod skratkou SDKA. Zúčastnilo sa na ňom jedenásť kňazov z rôznych dekanátov Košickej arcidiecézy.

Program stretnutia začal modlitbou a privítaním účastníkov novým moderátorom Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach Jánom Kulanom. Zhodnotili sa akcie, ktoré sa konali od leta pod záštitou ACM, a to Arcidiecézna animátorská škola, Animátorská prípravka, Frekvencia (pešia púť z Prešova do Levoče) a Arcidiecézny futsalový turnaj.

Taktiež boli predstavené akcie, ktoré sú naplánované na aktuálny školský rok. Medzi nich patria BirmOFFka (víkendové stretnutie pre birmovancov), Konferencia pre mladých, Volejbalový turnaj, Kvetný víkend v Poľsku, Arcidiecézne stretnutie mládeže, Arcidiecézna púť pre mladých a MIKE (stretnutie miništrantov Košickej arcidiecézy).

Posledným bodom programu bola diskusia, v rámci ktorej odzneli cenné rady a požiadavky prítomných kňazov na ACM. Kňazi taktiež predstavili akcie určené pre mládež, ktoré sa konajú v ich farnostiach, prípadne v dekanátoch. Stretnutie vyvrcholilo spoločným obedom a požehnaním na cestu.