- Máš 15 alebo viac rokov?
- Chceš rásť v animátorských zručnostiach?
- Chceš sa naučiť nové aktivity pre prácu s deťmi/mládežou?
- Chceš získať nových kamarátov?
- Chceš zažiť super týždeň?

Tak poď na APku!

Čo je APka?
Je to animátorská prípravka (AP), ktorej hlavným cieľom je formácia a vzdelávanie mladých, ktorí by po kurze mali vedieť pomáhať svojmu kňazovi/animátorom pri práci s deťmi a mladými vo farnosti/spoločenstve.

Čo získaš?
- spoznáš svoje silné aj slabé stránky, bez čoho sa ťažko slúži
- základy Kerygmy (ohlasovania evanjelia)
- naučíš sa ako komunikovať a ako nekomunikovať
- naučíš sa ako reagovať na rôzne typy detí a mladých
- spoznáš plno nových aktivít pre prácu či už v skupinke alebo na tábore
- poradíme ti, ako riešiť rôzne situácie

Základné informácie:

Termín:       30.6. - 5.7.2019
Začiatok: v nedeľu o 17:30
Koniec: v piatok o 14:00 (zabezpečíme prevoz na autobus z Bertotoviec do Prešova)
Miesto:   Fara v Hermanovciach pri Prešove
Vek:   od 15 rokov (vrátane)
Cena:  

45 € - prihlásenie do 16. júna
50 € - prihlásenie do 27. júna (vrátane)
40 € - súrodenci, členovia ZKSM

V cene (priemerne 9 €/na deň) je:
- strava 3x denne
- príspevok za využívanie priestorov fary (WC, sprcha, čistiace prostriedky, ...)
- materiály na aktivity

Záloha:  

Prihlásenie je platné po vyplnení prihlasovacieho formulára a uhradení zálohy 15 €

Údaje k úhrade zálohy:
IBAN: SK05 0200 0000 0014 5338 6553
VS: telefónne číslo uvedené v prihlasovacom formulári
Poznámka: Meno a priezvisko účastníka

Storno podmienky:   - Zrušenie podujatia -> vrátime celú zálohu
- Odhlásenie do 23.6.2019 -> vrátime celú zálohu
- Odhlásenie od 24.6.2019 -> zálohu nevraciame, ale je možné nájsť za seba náhradu
Prihlasovanie:   do 27.6.2019 (vrátane) prostredníctvom formulára: https://docs.google.com
/forms/d/e
/1FAIpQLSco8HTq7TyP3xq4ZaWvPeTghCCKW6roudls5Brijh9ssNRsZg
/viewform
Témy:   - Sebapoznanie
- Sebaprijatia
- Kerygma
- Komunikácia
- Základy teórie spoločenstva