Pripravili sme  pre Vás zoznam pripravovaných akcií.

*Odporúčame aj nie naše aktivity

Máj 2020

1. - 3.  ADAŠ (online)
2.  Online púť (Domček)
8. - 9.  Godzone konferencia: NANOVO
9.  Arcidiecézny volejbalový turnaj (zrušený)
17.  Volanie na Otca (modlitby za mládež našej arcidiecézy)
23.  MIKE (zrušený)

 

Jún 2020

12. - 14.  ADAŠ
21.  Volanie na Otca (modlitby za mládež našej arcidiecézy)
30. - 5.7.  APka (animátorská prípravka)

 

Júl - August 2020

26. - 28. 8.  Frekvencia
28. - 30. 8.  ADAŠ skúšky