4. ADAŠ víkend

 

Novoročný ADAŠ sa konal v dňoch 9-11. 1. 2015. Hneď v piatok po omši a večeri sme boli pripravení na test, ktorí nás strašil už pár dní. Všetci sa svedomito pripravili a tak sme to nejako zvládli, aj keď na výsledky si ešte počkáme. Deň sme zakončili dobrovoľným večerným kompletóriom.

Čítajte viac...

 

3. ADAŠ víkend

Tretí víkend ADAŠ-u L sme začali už tradične svätou omšou. Otec Jozef nám objasnil základný pojem Kerygma. Aby sme celú problematiku lepšie pochopili otec Jozef nám zadal aj úlohu - pripraviť si malú evanjelizáciu pre fiktívnych birmovancov. Neskôr sme mali čas pre seba a svoju skupinku. Čas sme využili na rozhovory.

 

Čítajte viac...

 

Finále celoslovenského futsalového turnaja o pohár predsedu KBS

Po ročnej odmlke sa futbalové srdcia na Slovensku opäť presunuli do Prešova, ktorý bol dejiskom celoslovenského futbalového turnaja o pohár predsedu KBS. Hladký organizačný priebeh turnaja malo na starosti Arcidiecézne centrum pre mládež a dobrovoľníci. Z jedenástich slovenských diecéz a eparchií sa pôvodne prihlásilo až deväť, ale pre zdravotné problémy hráčov sa na poslednú chvíľu odhlásila Nitrianska diecéza, preto sa turnaja zúčastnilo osem tímov .

 

Čítajte viac...

 

Futsalový turnaj Košickej arcidiecézy 2014

8.11.2014 sa uskutočnil v Košiciach arcidiecézny futbalový turnaj organizovaný ACM-kom. Súťažilo sa v dvoch kategóriach - starší (15-25 roční) a mladší (do 15 rokov).

 

Čítajte viac...

 

ADAŠ L pokračoval druhým víkendom

Počas dní 24.10.- 26.10. roku Pána 2014 sa v ACM v Prešove uskutočnil už druhý kurz ADAŠ-u s témou sebaprijatie. Táto téma nadväzovala na predošlú, ktorou bolo sebapoznanie.

Svojou prítomnosťou nás poctil, a celý víkend duchovne viedol, otec Pavol Hudák. V piatok sa program začal svätou omšou. Po nej nasledoval čas strávený v tichu, čas čítaním 139. žalmu a čas jeho „strávenia“, a v neposlednom rade čas osobnej modlitby.

Čítajte viac...

 

Strana 1 z 3

 

Arcidiecézne centrum
pre mládež

Metodova 1, 080 01, Prešov

kancelária 8.00 - 16.00

tel. 0917 634 214

email: acm@rimkat.sk

moderátor: 0918 630 866

č.ú. 1453386553/0200

Presov tel. 0917 634214 kancelária 8.00 - 16.30
[1. 12. 2010 20:18:01] Rojak Marek: moderátor 0918 630866
[1. 12. 2010 20:18:13] Rojak Marek: email: acm@rimkat.sk
[1. 12. 2010 20:20:11] Rojak Marek: č.ú. 1453386553/0200