Prvý víkend nového ročníka

Prvý víkend ADAŠ-u L je úspešne za nami. My, budúci animátori, sme sa stretli v piatok 26.9.2014 v priestoroch ACM-ka v Prešove, aby sme sa počas víkendu vzdelávali v rôznych oblastiach.

Všetci boli zo začiatku trochu nervózni a napätie sa dalo vyčítať nie len z nás, keďže sme sa ešte nepoznali, ale aj z organizátorov, ktorí nemohli tušiť, ako si “sadneme”. A však po mnohorakých zoznamovačkách sa ľady trochu prelomili a po večernej modlitbe v skupinkách sme sa pobrali do postieľok.

V sobotu ráno sme sa hneď po modlitbe a raňajkách pustili do práce apozorne sme vnímali, čo nám psychologička Mima chcela odovzdať.

Čítajte viac...

 

Pravidlá volejbalového turnaja

1. Súpisku s menami hráčov každé družstvo musí doniesť spolu s vyplnenou prihláškou v deň turnaja - súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

2. Hráči musia mať 15-30 rokov. V každom družstve ·môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník.

3. Družstvo môžu tvoriť aj ligoví hráči, ale na ihrisku môže byť iba jeden. Tím je povinný uviesť túto skutočnosť v·súpiske. Odhalené zamlčanie znamená vylúčenie celého tímu z·turnaja.

4. Systém turnaja závisí od počtu registrovaných tímov a·bude uverejnený spolu s·vylosovaním turnaja na stránke www.premladez.sk.

5. Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu (výnimky sú písané nižšie).

6. Vstup na palubovku v·obuvi len s·bielou podrážkou!

7. Družstvo musí mať dresy (tričká) rovnakej farby!

8. Na rozcvičenie usporiadateľ lopty neposkytuje.

9. Na ihrisku musia hrať minimálne 3 dievčatá.

10. Tím tvorí minimálne 6 hráčov, maximálne 10 hráčov.

11. Zápas sa hrá na čas. Tím, ktorý v·stanovenom čase získa viac bodov, víťazí. Výnimkou môže byť finálový zápas.

12. V·prípade zdržovania času môže rozhodca udeliť „trestný bod“ pre súpera, popr. aj ukončiť zápas kontumáciou.

13. Neslušné a nešportové správanie bude pokutované „trestným bodom“ pre súpera, v·prípade hrubého porušenia kontumáciou, popr. vylúčením z·turnaja.

14. V prípade skupinového systému turnaja, pri rovnosti bodov v skupine určuje poradie: vzájomný zápas, rozdiel celkového skóre, počtom získaných bodov. Ak ani potom nie je rozhodnuté, rozhodne náhodný los.

15. Kontumácia nastáva, ak družstvo nenastúpi do 5 minút po ukončení predchádzajúceho zápasu.

16. Protesty musia byť podané písomne do 5 minút po ukončení zápasu.

17. Organizátor si v·prípade potreby vyhradzuje právo, kedykoľvek zmeniť pravidlá v·duchu „fair-play“.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny organizácie súťaže!

Za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel·hry a·vnútorného poriadku školy zodpovedá vysielajúca osoba družstva.

 

Prihlasovanie na ADAŠ uzatvorené

V pondelok 15. septembra 2014 bol posledný deň predĺženého obdobia na prihlásenie sa na ADAŠ. Do stanoveného termínu sa prihlásilo 14 záujemcov o vzdelávanie sa v animátorskej oblasti. Prvých 7 účastníkov už vo štrvtok 4.9.2014 úspešne absolvovalo prijímacie skúšky. Druhú polovicu čakajú prijímačky v pondelok 22. 9. o 15:00 v priestoroch ACM.

Prvý víkend nás čaká už od 26. do 28. septembra 2014.

 

Strana 1 z 4

Ako hodnotíš zmeny na stránke?
 

Arcidiecézne centrum
pre mládež

Metodova 1, 080 01, Prešov

kancelária 8.00 - 16.00

tel. 0917 634 214

email: acm@rimkat.sk

moderátor: 0918 630 866

č.ú. 1453386553/0200

Presov tel. 0917 634214 kancelária 8.00 - 16.30
[1. 12. 2010 20:18:01] Rojak Marek: moderátor 0918 630866
[1. 12. 2010 20:18:13] Rojak Marek: email: acm@rimkat.sk
[1. 12. 2010 20:20:11] Rojak Marek: č.ú. 1453386553/0200