Aj keď ACMko prešlo v poslednej dobe viacerými zmenami, zopár skutočností ostalo nezmenených. A jednou z nich je zachovanie pešej púte z Prešova do Levoče, teda FREKVENCIU.

Touto púťou sa chceme poďakovať Pánu Bohu skrze Matku Božiu za uplynulý školský rok a prázdniny, ako aj vyprosiť dary Ducha Svätého do nového školského či pracovného roku.

Read more ...

Letné prázdniny sa už začali a my ti dávame do povedomia akciu, aby si si ju mohol zapísať do svojho diára.

Pýtaš sa, čo je to za akciu? Pešia púť z Prešova do Levoče - Frekvencia.

Read more ...

Idem, ideš, ideme... alebo putujeme.

Aj tento rok môžeš letné prázdniny zavŕšiť s ACMkom. Poď s nami do Levoče, kde sa poďakujeme Matke Božej za pomoc a ochranu nielen počas leta.

Read more ...

Štvrtok . Áno, to bol ten deň,
keď naše dobrodružstvo začínalo sa ešte len.

20ti statoční sme sa ráno pred ACM-kom zišli,
aby sme sa spolu prešli.

Našu púť sme odštartovali modlitbou,
aby sa nám cestou dobre vodilo.

Read more ...

Arcidiecézne centrum pre mládež Prešov ťa aj tento rok pozýva na symbolickú bodku za prázdninami strávenú pešou púťou z Prešova do Levoče, na ktorej chceme poďakovať za uplynulý školský rok, prázdniny a vyprosiť silu a požehnanie do toho ďalšieho.

Púť sa bude konať v dňoch 25. až 27. augusta 2016.

Putovať budeme po poľných cestách a lesoch mimo verejnej dopravy. Počas púte je k dispozícií sprievodné vozidlo, ktoré ponesie všetku našu ťažku batožinu aby sme my mohli putovať iba s tým najpotrebnejším. 

Trasa pešej púte: Prešov - Uzovský Šalgov - Bachureň - Nižný Slávkov - Uloža - Levoča 

Spať sa bude prvý ďeň v priestoroch obecného úradu v Uzovskom Šalgove, druhý deň na základnej škole v Nižnom Slávkove. 

Počas púte si krátime cestu rôznymi aktivitami, hrami, rozhovormi a vychutnávame si krásne prostredie. :) Všetci ste pozvaní a pozývajte aj svojich priateľov. Cena je 15€ pri platbe vopred, pri platbe na mieste v deň konania púte je cena 17€. Po skončení púte je možnosť využiť objednaný autobus domov z Levoče do Prešova. 
Prihlasovací formulár: http://goo.gl/forms/UlW1cj6xtGuKR8YL2
U
dalosť na našej FB stránke: https://www.facebook.com/events/259242444445107/