Arcidiecézne stretnutie mládeže je stretnutie mladých Košickej arcidiecézy, ktoré sa každoročne koná v sobotu pred nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento rok to bude 27. apríla. Po úspešnom stretnutí v Humennom, ktorého sa zúčastnilo približne 780 mladých, sa ADSM bude konať v inom kúte arcidiecézy - v meste Sabinov.

Read more ...

Pokyny k vyplneniu hárku „Kniha ADSM 2019 – Servus! list“

Ľavý horný roh – vizitka farnosti – názov, do ktorého dekanátu patrí, meno farára, počet obyvateľov – niektoré veci zistíte zo schematizmu Košickej arcidiecézy (mal by byť na každej fare).

Read more ...

V sobotu, 7. apríla, sa v Humennom konalo Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM). Zúčastnilo sa ho približne 780 mladých z Košickej arcidiecézy tak z blízkych, ako aj vzdialených farností. Aj tento rok na stretnutie s mladými prišiel pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Read more ...

ADSM 2018 sa začne registráciou pri Mestskej športovej hale v Humennom o 8:00. Program v hale začína o 9:00, preto Vás chceme požiadať, aby ste, ak sa to dá, prišli skôr. Budete kratšie čakať a je väčšia šanca, že stihnete začiatok programu. Zaregistrovať niekoľko stovák účastníkov nie je možné urobiť za poslených 10 minút.

Read more ...

Subcategories

Page 1 of 4