ZMENA V ZLOSOVANÍ !
  • zlosovanie sa NEUSKUTOČNÍ, všetky tímy hrajú medzi sebou na princípe "každý s každým"

 

Po dekanátnych kolách v Košiciach uskutoční diecézne kolo arcidiecézneho futbalového turnaja. 

Víťazi dekanátnych kôl sa stretnú v hale Cassosport v Košiciach 8. novembra 2014.

Program

8:00 - svätá omša

9:00 - 17:00 - otvorenie a priebeh turnaja s vyhodnotením

Read more ...

1. Vyplnenú súpisku s menami hráčov každé družstvo donesie spolu s prihláškou a dokladom o zaplatení v deň turnaja - súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

2. Hráči musia mať 15-25 rokov. V každom družstve môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník.

Read more ...

V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý je každoročne v novembri aktivitou Katolíckej Cirkvi na Slovensku sa uskutočnilo finále v halovom futbale. Turnaj zorganizovalo Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove (ACM). Víťazné mužstvá diecéznych kôl  sa 10.novembra 2012 stretli v Prešove, aby navzájom súperili o víťazstvo a Putovný pohár predsedu Konferencie Biskupov Slovenska (KBS).

Read more ...

V stredu 7.11.2012 o 15.00 v priestoroch ACM na Metodovej 1 v Prešove prebehlo verejné losovanie mužstiev do skupín na celoslovenskom fináe v halovom futbale. Prihlásených bolo 6 mužstiev, ktoré splnili podmienky propozícií.

Skupina A:

1.diecéza Trnava

2.diecéza Rožňava

3.diecéza Banská Bystrica

Skupina B:

1.diecéza Spiš

2.diecéza Bratislava

3.diecéza Košice

Zodpovedným vedúcim družstiev budú e-mailom zaslané podrobné informácie o priebehu turnaja. Pre fanúšikov - finále sa uskutoční v sobotu 10.novembra 2012 od 10.00 v telocvični ZŠ Sibírska Prešov - sídl. Sekčov.