Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) sa tradične uskutoční v sobotu po Veľkej noci. Tohto roku je to 22. apríla. Stretnutie mládeže celej našej arcidiecézy (čo neznamená, že nemôžu prísť mladí z iných diecéz) sa bude konať v Prešove postupne na troch miestach.

Program:

Read more ...

22. apríla sa uskutoční Arcidiecézne stretnutie mládeže košickej arcidiecézy (ADSM) v Prešove. Toto podujatie sa však nezaobíde bez dobrovoľníkov. Preto prosíme a pozývame všetkých ochotných mladých do dobrovoľníckej služby.

Oblasti služby:

Read more ...

„Kniha ADSM 2017“ je aktivita, ktorá predchádza Arcidiecéznemu stretnutiu mládeže košickej arcidiecézy. Toto stretnutie sa bude konať v sobotu 22.04.2017 v Prešove.

Každá farnosť dostala hárok papiera vo veľkosti A2 s predtlačenými aktivitami (úlohami), priestorom na vyplnenie. Forme sa medze nekladú.

Pár poznámok k samotnému hárku a k jeho vyplneniu:

Read more ...

Vyhlasujeme anketu HLAS. Jej cieľom je nájsť a oceniť tých, ktorí sú prínosom a inšpiráciou v pastorácii mladých v Košickej arcidiecéze.

Viac informácií o ankete nájdete tu.

Vyplnený nominačný formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo poštou na adresu: Arcidiecézne centrum pre mládež, Metodova 1, 080 01 Prešov (na obálku napíšte HLAS) do termínu 31. 3. 2017.