Arcidiecézne centrum pre mládež Prešov ťa aj tento rok pozýva na symbolickú bodku za prázdninami strávenú pešou púťou z Prešova do Levoče, na ktorej chceme poďakovať za uplynulý školský rok, prázdniny a vyprosiť silu a požehnanie do toho ďalšieho.

Púť sa bude konať v dňoch 25. až 27. augusta 2016.

Putovať budeme po poľných cestách a lesoch mimo verejnej dopravy. Počas púte je k dispozícií sprievodné vozidlo, ktoré ponesie všetku našu ťažku batožinu aby sme my mohli putovať iba s tým najpotrebnejším. 

Trasa pešej púte: Prešov - Uzovský Šalgov - Bachureň - Nižný Slávkov - Uloža - Levoča 

Spať sa bude prvý ďeň v priestoroch obecného úradu v Uzovskom Šalgove, druhý deň na základnej škole v Nižnom Slávkove. 

Počas púte si krátime cestu rôznymi aktivitami, hrami, rozhovormi a vychutnávame si krásne prostredie. :) Všetci ste pozvaní a pozývajte aj svojich priateľov. Cena je 15€ pri platbe vopred, pri platbe na mieste v deň konania púte je cena 17€. Po skončení púte je možnosť využiť objednaný autobus domov z Levoče do Prešova. 
Prihlasovací formulár: http://goo.gl/forms/UlW1cj6xtGuKR8YL2
U
dalosť na našej FB stránke: https://www.facebook.com/events/259242444445107/ 

V sobotu, 21.5.2016 sa v Prešove konalo MIKE – stretnutie miništrantov košickej arcidiecézy. Začali sme, už tradične, registráciou. O 9.07 sme uvideli prvé tváre nedočkavých miništrantov, ktorí si prišli aj tento rok zasúťažiť, pomodliť sa, ale aj stráviť čas so starými i novými kamarátmi. Po zaregistrovaní približne 500 miništrantov sme pokračovali sme svätou omšou, počas ktorej sa o. arcibiskup prihovoril miništrantom, povzbudil ich, pripomenul dôležitosť ich služby. Keď týchto 500 chlapčenských a mužských hlasov spievalo „živ Bože, otca svätého“, verte mi, nejeden z nás mal zimomriavky.

Read more ...

Pozývame mladých na nový ročník animátorskej školy.
Jej motto znie: „Stať sa zrelým kresťanom, ochotným milovať a slúžiť

Účastníkom chceme ponúknuť príležitosť:

 • Viac spoznať a zakúsiť, že Boh je Láska a my sme Jeho milované deti.
  "Človek nemôže žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu chýba zmysel, ak sa mu nezjaví Láska, ak sa nestretne s Láskou, ak ju nezakúsi a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá na nej živú účasť" (Ján Pavol II., encyklika Redemptor Hominis)
 • Rásť v túžbe darovať sa
 • Objavovať a prehlbovať svoje dary, ktorými môžu slúžiť druhým
 • Pochopiť dôležitosť a osvojiť si rôzne formy aktívneho pôsobenia kresťanov vo farnostiach, spoločenstvách a v spoločnosti.
  Vy ste soľ zeme a svetlo sveta“ (Mt 5,13)

Už teraz sa tešíme na každého, s kým budeme na ADAŠi tvoriť spoločenstvo a spoločne objavovať a zakúšať lásku nášho Ocka.
Aby sme zakorenení v Bohu, prinášali dobré ovocie tam, kde sme.

Read more ...

Chceš popri svojej službe aj načerpať?
Príď na Eastnet. Je to víkend pre mladých, ktorí sa aktívne angažujú v službe vo farnosti alebo spoločenstve.

Čo ťa čaká?

 • Noví ľudia a zdieľanie skúseností v službe
 • Príhovory
 • Duchovný program
 • Možnosť spovede
 • Oddych a načerpanie
 • Nové možnosti spolupráce
Read more ...