Tohtoročný futsalový turnaj sa bude konať dňa 05.11.2016 zo začiatkom ráno sv. omšou o 8:00 v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP Košice.

Program

08:00 sv. omša v kostole Božieho milosrdenstva, sídlisko KVP, Košice
09:00 začiatok turnaja ( Hala Cassosport Košice )
17:00 pravdepodobný čas ukončenia
Obed sa bude vydávať priebežne počas turnaja

Podmienky účasti a pravidlá

  • POZOR ZMENA oproti minulým rokom, kedy sa diecézneho turnaja zúčastňovali víťazi dekanátnych kôl, tento rok 2016 sa diecézneho futbalu môžu zúčastniť všetci.

Hrá sa v dvoch kategóriách:

  • Turnaj starších: mládež vo veku 15 - 25 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
  • Turnaj mladších: mládež do 15 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
  • zúčastniť turnaja sa môžu aj ligoví hráči
  • Pravidlá
Read more ...

APka je skrátený názov kurzu Animátorská prípravka. Je to trojvíkendový kurz, počas ktorého účastník získa základné informácie a skúsenosti, ktoré môže naplno využiť v službe pomocného animátora.

Témy

Každý víkend má svoju tému:

  1. Kerygma - lebo ak chceme slúžiť, musíme najskôr položiť poriadny základ, aby náša služba nestála na piesku, ale na skale.
  2. Sebapoznanie a komunikácia - bez poznania seba samého (silných stránok, ale i tých slabších), ale i iných sa slúži náročne. Ukážeme si aj rôzne formy komunikácie a naučíme sa, ako komunikovať konštruktívne, nie deštruktívne aj v napätých situáciach.
  3. Teória spoločenstva - naučíme sa a zároveň si aj prakticky vyskúšame, ako viesť skupinku.
Read more ...