1. Súpisku s menami hráčov každé družstvo donesie spolu s prihláškou a dokladom o zaplatení do stanoveného termínu v deň konania turnaja - súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

Read more ...

V poradí tretí víkend ADAŠ-u by sa dal zhrnúť do 1 vety: Keď sa spoja prednáška otca Henricha o Duchu Svätom, predvianočná nálada, spoločenské hry a kapustnica, môže z toho vzísť jedine 15 spokojných, potenciálnych animátorov. Ale keďže nemôžem ostať len pri tejto vete, zrekapitulujeme si to pekne po poriadku.

Read more ...

Môžem s určitosťou povedať, že naša prvá víkendovka prebehla úspešne. V piatok po našom zvládnutom príchode na faru v Hermanovciach, som sa cítila zvláštne. Nepoznala som ľudí okolo seba, nepoznala som ani faru a netušila som, čo mám očakávať. Naše animátorky nás privítali a ukázali nám, kde sa môžeme zložiť.

Read more ...

V sobotu 5. novembra 2016 sa v hale Cassosport v Košiciach konal ďalší ročník Arcidiecézneho futsalového turnaja. V tento deň sa na palubovke stretlo 45 mužstiev z rôznych farností Košickej arcidiecézy. Zúčastniť sa na turnaji mohol každý do 30 rokov. Vo viacerých mužstvách nechýbali duchovní otcovia farností.

Read more ...