V sobotu 4.3.2017 sa v Prešove uskutočnil volejbalový turnaj košickej arcidiecézy organizovaný ACM-kom. Z pôvodne 15 prihlásených družstiev sa ho zúčastnilo 14. Zastúpených bolo 11 farností a jeden špeciálny tím, zložený z účastníkov animátorskej školy. Turnaj sa začal zápasmi v 4 skupinách, z ktorých postupoval každý tím do vyraďovacej fázy. Hralo sa systémom 2 sety po 7 minút.

Read more ...

1. Súpisku s menami hráčov každé družstvo donesie spolu s prihláškou a dokladom o zaplatení do stanoveného termínu v deň konania turnaja - súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

Read more ...
Page 1 of 2