ACM a UPC Prešov Vás pozývajú na púť v jubilejnom roku do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakova dňa 9. apríla 2016.

Program:
Návšteva sanktuária Božieho milosrdenstva
Prechod svätou bránou
Svätá omša v slovenskej kaplnke
Korunka Božieho milosrdenstva
Prehliadka centra Jána Pavla II. na kopci oproti

 

Odchod: 6:00 z Prešova
Príchod: vo večerných hodinách

Cena 15 eur
Prihlasovanie tu.
Prihlásenie je záväzné až po uhradení 15 eur v hotovosti v kancelárii ACM, Metodova 1, Prešov,
alebo na č. účtu: SK94 1100 0000 0026 1582 0995 (do poznámky pre prijímateľa uveďte meno prihláseného účastníka)