V sobotu 5. novembra 2016 sa v hale Cassosport v Košiciach konal ďalší ročník Arcidiecézneho futsalového turnaja. V tento deň sa na palubovke stretlo 45 mužstiev z rôznych farností Košickej arcidiecézy. Zúčastniť sa na turnaji mohol každý do 30 rokov. Vo viacerých mužstvách nechýbali duchovní otcovia farností.

Read more ...

Tohtoročný futsalový turnaj sa bude konať dňa 05.11.2016 zo začiatkom ráno sv. omšou o 8:00 v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP Košice.

Program

08:00 sv. omša v kostole Božieho milosrdenstva, sídlisko KVP, Košice
09:00 začiatok turnaja ( Hala Cassosport Košice )
17:00 pravdepodobný čas ukončenia
Obed sa bude vydávať priebežne počas turnaja

Podmienky účasti a pravidlá

  • POZOR ZMENA oproti minulým rokom, kedy sa diecézneho turnaja zúčastňovali víťazi dekanátnych kôl, tento rok 2016 sa diecézneho futbalu môžu zúčastniť všetci.

Hrá sa v dvoch kategóriách:

  • Turnaj starších: mládež vo veku 15 - 25 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
  • Turnaj mladších: mládež do 15 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
  • zúčastniť turnaja sa môžu aj ligoví hráči
  • Pravidlá
Read more ...

ZMENA V ZLOSOVANÍ !
  • zlosovanie sa NEUSKUTOČNÍ, všetky tímy hrajú medzi sebou na princípe "každý s každým"

 

Po dekanátnych kolách v Košiciach uskutoční diecézne kolo arcidiecézneho futbalového turnaja. 

Víťazi dekanátnych kôl sa stretnú v hale Cassosport v Košiciach 8. novembra 2014.

Program

8:00 - svätá omša

9:00 - 17:00 - otvorenie a priebeh turnaja s vyhodnotením

Read more ...

Mužstvo z Košickej eparchie (z gréckokatolíckej farnosti Poráč) vyhralo celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Košiciach. Rozhodli o tom vo finálovej skupine, v ktorej zdolali družstvo futbalistov zo Spišskej diecézy. Tretí skočili mladí z Banskobystrickej diecézy a štvrté si odniesli mladí z Košickej arcidiecézy. Futsalový turnaj, ktorý začal svätou omšou, sa konal na záver Týždňa Cirkvi pre mládež. Zúčastnilo sa ňom deväť mužstiev z rôznych diecéz Slovenska. Celoslovenským turnajom, ktorý zorganizovala Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Arcidiecéznym centrom mládeže (ACM) v Prešove, vyvrcholila séria desiatok dekanátnych a diecéznych futsalových turnajov.

Read more ...

1. Vyplnenú súpisku s menami hráčov donesie každé družstvo spolu s dokladom o zaplatení v deň turnaja - súpiska bude obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko hráčov + podpis kňaza a pečiatku RKFÚ, ktorý vysiela dané družstvo a týmto garantuje dodržanie pravidiel ním vyslaného družstva.

2. Hráči musia byť aktívny vo svojej farnosti (miništranti, animátori, lektori, ...) a mať vek podľa kategórie nasledovne:

  1. kategória - starší: 18 - 30 rokov (vrátane)
  2. kategória - mladší: 14 - 17 rokov (vrátane)
  3. kategória - najmladší: do 13 rokov (vrátane)

Hráč z vekovo nižšej kategórie môže hrať vo vekovo vyššej kategórii, nie však naopak. V prípade víťazného družstva v kategórii starší môžu na celoslovenskom turnaji hrať len hráči od 18 rokov (vrátane). V každom družstve môže byť len jeden bohoslovec, kňaz alebo rehoľník.

Read more ...
Page 2 of 4