Aj v tomto roku sa uskutoční arcidiecézny futsalový turnaj, ktorého víťaz v kategórii starší postupuje na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční 18. novembra 2018.

Termín

Diecézne kolo sa uskutoční v sobotu 27. októbra 2018 v Prešove.

Read more ...

Tohtoročný arcidiecézny futsalový turnaj sa oproti predchádzajúcim rokom líši v počte kategórií. Táto zmena nastala na základe zmeny pravidiel celoslovenského futsalového turnaja, kde sa minimálny vek hráčov stanovil na 18 rokov.

Na turnaj sa do nedele 29. októbra 2017 (vrátane) prihlásilo spolu 36 družstiev nasledovne:

  1. kategória (18 - 30 roční) - 14 družstiev
  2. kategória (14 - 17 roční) - 12 družstiev
  3. kategória (do 13 rokov vrátane) - 10 družstiev
Read more ...
Page 2 of 5