Tohtoročný futsalový turnaj sa bude konať dňa 05.11.2016 zo začiatkom ráno sv. omšou o 8:00 v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP Košice.

Program

08:00 sv. omša v kostole Božieho milosrdenstva, sídlisko KVP, Košice
09:00 začiatok turnaja ( Hala Cassosport Košice )
17:00 pravdepodobný čas ukončenia
Obed sa bude vydávať priebežne počas turnaja

Podmienky účasti a pravidlá

 • POZOR ZMENA oproti minulým rokom, kedy sa diecézneho turnaja zúčastňovali víťazi dekanátnych kôl, tento rok 2016 sa diecézneho futbalu môžu zúčastniť všetci.

Hrá sa v dvoch kategóriách:

 • Turnaj starších: mládež vo veku 15 - 25 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
 • Turnaj mladších: mládež do 15 rokov - mladí aktívne zapojení v živote farnosti (miništranti,...)
 • zúčastniť turnaja sa môžu aj ligoví hráči
 • Pravidlá

Registrácia

 • prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 30. októbra 2016
 • za dátum registrácie sa považuje deň zaplatenia štartovného vo výške 27 €
 • platba v deň turnaja je možná iba po dohode s organizátorom
 • v deň turnaja je nutné doniesť vytlačenú a podpísanú prihlášku a súpisku

Registračný poplatok

 • štartovné uhraďte na číslo účtu: SK05 0200 0000 0014 5338 6553
 • do poznámky pre prijímateľa uveďte: „futbal 2016 ... ( názov farnosti resp. družstva )“
 • storno podmienky sa dohodnú individuálne s moderátorom ACM

Občerstvenie

 • objednať obed ( guláš ) je možné v prihlasovacom formulári, kde je potrebné uviesť počet obedov. Pre zúčastnených je cena 1 €. Platbu za obed spojte s platbou štartovného ( 27+ počet obedov )
 • platba v deň turnaja je možná iba po dohode s organizátorom

Ceny a vyhodnotenie

 • vyhodnotenie sa uskutoční hneť po odohraní posledného zápasu
 • prví traja získajú pohár a diplom
 • víťaz kategórie „starší“ postupuje na celoslovenské kolo
 • všetci zúčastnení dostanú malé spomienkové darčeky

Poistenie

 • zabezpečuje si každý tím samostatne
 • každý účastník je povinný mať pri sebe preukaz poistenca

Dôležité

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny organizácie súťaže! Za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel hry a vnútorného poriadku haly zodpovedá „ zodpovedná osoba“

Kontakt

Mgr. Marek Rojak
tel. č.: 0903 934 561
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.