Mužstvo z Košickej eparchie (z gréckokatolíckej farnosti Poráč) vyhralo celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska (KBS) v Košiciach. Rozhodli o tom vo finálovej skupine, v ktorej zdolali družstvo futbalistov zo Spišskej diecézy. Tretí skočili mladí z Banskobystrickej diecézy a štvrté si odniesli mladí z Košickej arcidiecézy. Futsalový turnaj, ktorý začal svätou omšou, sa konal na záver Týždňa Cirkvi pre mládež. Zúčastnilo sa ňom deväť mužstiev z rôznych diecéz Slovenska. Celoslovenským turnajom, ktorý zorganizovala Rada pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s Arcidiecéznym centrom mládeže (ACM) v Prešove, vyvrcholila séria desiatok dekanátnych a diecéznych futsalových turnajov.


"Týždeň Cirkvi pre mládež je spojený nielen s bohatou duchovnou ponukou pre mladých, ale prináša aj jedinečnú športovú hodnotu. Každá športová disciplína má svoju vlastnú hodnotu – nielen fyzickú či spoločenskú, ale aj morálnu. Mladých učí vlastnej sebakontrole, obete i vernosti k druhým. O tom je tímová hra. V Košiciach sme ukázali, že hrať v duchu fair-play sa oplatí. Turnaj bol na vysokej úrovni a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prišli, ktorí pomohli a ktorí nás podporili," hovorí kňaz Marek Roják, moderátor ACM v Prešove, ktorý odovzdal hlavnému víťazovi putovný pohár predsedu KBS. Jeho vlastníkom bude do budúceho turnaja, ktorý sa uskutoční v Bratislavskej arcidiecéze. Vlani získalo prvenstvo mužstvo z Košickej eparchie.

Celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj o pohár predsedu KBS bol jednou z troch hlavných akcií, ktorá sa konal v rámci špeciálneho Týždňa cirkvi pre mládež. Už po dvanástykrát ho koordinovali zástupcovia Rady pre mládež a univerzity KBS v spolupráci s rôznymi organizáciami, ktoré sa venujú mladými. Uskutočnil sa v čase, ktorý je z historického pohľadu spojený s odvážnym konaním mladých ľudí v roku 1989, ktorí nebojácne bojovali za slobodu a zmenu vtedajšieho systému. Ďalšou akciou bolo napríklad evanjelizačné turné Godzone v piatich slovenských a jednom českom meste a spustenie oficiálnej slovenskej registrácie na budúcoročné Svetové dni mládeže v Krakove.

Rada pre mládež a univerzity je zriadená Konferenciou biskupov Slovenska ako výraz svojej pastierskej starostlivosti na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s mládežou a univerzitami. Pre KBS napríklad pripravuje rôzne podklady a usmerňuje pastoračné smerovanie a aktivity pre mládež na Slovensku. Počas roka pre mladých organizuje rozličné celoslovenské i diecézne aktivity. V nasledujúcich mesiacoch má pred sebou najmä prípravu na SDM v Krakove. Viac informácií je možné nájsť na stránke mladez.kbs.sk. ACM je inštitúciou Košickej arcidiecézy, ktorej poslaním je starať sa o mládež v arcidiecéze organizovaním akcií rôzneho druhu (športové, diskusné, formačné). Viac informácii o nej je možné nájsť na stránke www.premladez.sk.


Prevzaté z www.tkkbs.sk