V sobotu 10.novembra 2012 v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sa ukutoční celoslovenské finále v halovom futbale. Turnaj sa uskutoční v Prešove. Miesto konania včas oznámime. K dnešnému dňu 31.10.2012 sú prihlásené družstvá za tieto diecézy: Košice, Trnava, Bratislava, Rožňava, Prešov - gr.kat., Banská Bystrica. Prosíme zodpovedných za ostatné diecézy aby svoje družstvá prihlásili do pondelka 5.11.2012. Rozlosovanie do skupín bude verejné v priestoroch ACM, Metodova 1 v Prešove, v stredu 7.11. o 15.00.