ADSM sa nezadržateľne blíži a my vám prinášame niekoľko potrebných informácií. V tomto príspevku o registrácii.

Tá sa začne o 7:45 pri konkatedrále sv. Mikuláša a bude trvať do začiatku svätej omše. Odporúčame vám však, aby ste si registráciu nenechávali na posledných pár minút, lebo sa vám môže stať, že nestihnete začiatok svätej omše. Ideálne je prísť pred 8:40.

Ak prídete ako skupina (napr. z jednej farnosti), na registrácii sa nemusíte zdržať dlho, ak dodržíte nasledujúce pokyny:

 

 1. Stiahnite si prezenčnú listinu
 2. Ešte doma alebo cestou ju vypíšte podľa pokynov nižšie
 3. Na registráciu prineste vypísanú prezenčnú listinu a peniaze za všetkých, ktorí sú uvedení na prezenčke
 4. Prevezmete balíček a to je všetko

Pokyny k vypísaniu prezenčnej listiny:

 • Nesmie sa používať pero inej ako modrej farby
 • Vypíšte iba požadované údaje, teda: Meno, priezvisko, obec trvalého pobytu, rok narodenia a podpis účastníka
 • Ako zodpovedná osoba sa podpisuje o. Marek Roják

Čo ak sa pri vypisovaní prezenčky pomýlite:

 • Ak niekto začne svoje údaje vypisovať napr. čiernym perom, ale ešte sa nepodpísal, zastavte ho a podajte mu modré pero, nech dovypisuje svoje údaje modrým
 • Ak sa účastník podpísal napr. čiernym perom a vojde za jeho podpis ešte jeden jeho podpis, pôvodný podpis škrtnite a nechajte ho podpísať sa druhý krát (nemal by však zasiahnuť do nasledujúcej prázdnej kolonky)
 • Ak sa účastník podpísal napr. čiernym perom a jeho podpis sa za pôvodný nevojde, škrtnite vodorovnou čiarou poradové číslo, jeho podpis a nasledujúcu prázdnu bunku a nechajte účastníka vypísať svoje údaje ešte raz, ale už modrým perom
 • Ak niekto uvedie viac údajov, ako sú požadované (ulica, číslo domu, deň a mesiac narodenia), neškrtajte ich. Nechajte to tak.
 • Ak si s niečim nie ste istí, radšej sa príďte opýtať na registráciu.