Fórum mladých je stretnutím mládeže Košickej arcidiecézy organizované Arcidiecéznym centrom pre mládež v Prešove (ACM), pod záštitou arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera. Z každej farnosti, spoločenstva, školy sú pozvaní  delegáti (od 16 rokov). Spolu s mladými chceme hľadať odpovede a načúvať hlasu mladej generácie na uvedenú tému. Odporúčame, aby sa na tému Fóra mladých uskutočnili vo farnosti stretká, počas ktorých môžu delegáti bližšie spoznávať názory svojich rovesníkov. Na Fóre teda budú prezentovať nielen svoje osobné myšlienky a skúsenosti, ale budú reprezentovať omnoho väčšiu skupinu.

Fórum mladých Košickej arcidiecézy sa uskutočňuje v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež (v novembri).