Môžem s určitosťou povedať, že naša prvá víkendovka prebehla úspešne. V piatok po našom zvládnutom príchode na faru v Hermanovciach, som sa cítila zvláštne. Nepoznala som ľudí okolo seba, nepoznala som ani faru a netušila som, čo mám očakávať. Naše animátorky nás privítali a ukázali nám, kde sa môžeme zložiť.

Read more ...

APka je skrátený názov kurzu Animátorská prípravka. Je to trojvíkendový kurz, počas ktorého účastník získa základné informácie a skúsenosti, ktoré môže naplno využiť v službe pomocného animátora.

Témy

Každý víkend má svoju tému:

  1. Kerygma - lebo ak chceme slúžiť, musíme najskôr položiť poriadny základ, aby náša služba nestála na piesku, ale na skale.
  2. Sebapoznanie a komunikácia - bez poznania seba samého (silných stránok, ale i tých slabších), ale i iných sa slúži náročne. Ukážeme si aj rôzne formy komunikácie a naučíme sa, ako komunikovať konštruktívne, nie deštruktívne aj v napätých situáciach.
  3. Teória spoločenstva - naučíme sa a zároveň si aj prakticky vyskúšame, ako viesť skupinku.
Read more ...

Subcategories