Zamyslenie na 2. nedeľa v Cezročnom období; cyklus „A“; Jn 1, 29-34

Drahí mladí priatelia! Isto si niekedy radi pozriete nejaký dobrý film, ktorý v sebe nesie krásne posolstvo či skrýva hlboké myšlienky, nad ktorými sa oplatí pouvažovať. V každom filme hrajú rôzni herci, ktorí stvárňujú rozličné postavy, hrdinov celého filmového príbehu. Každý film má svoje hlavné, ale aj vedľajšie postavy. Úlohou všetkých hercov je podať čo najlepší výkon a čo najreálnejšie zahrať svoje filmové úlohy. Úlohou vedľajších postáv je byť v úzadí a nechať vyniknúť hlavnú postavu v tom danom príbehu.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána v roku „A“ – Mt 3, 13 – 17

„Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie.“

Ježiš sa stretá s Jánom. Opäť on prichádza k nemu. Opäť je to on, ktorý vychádza v ústrety človeku. Nielen, aby sa stretol s Jánom, ale aby sa stretol aj s inými, ktorí boli v tom čase pri Jordáne, aby sa stretol aj s nami.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 2. nedeľu po narodení Pána – Jn 1, 1-18 – „Nový začiatok“

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa v roku A – Mt 2, 13-15. 19-23

„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 4. adventnú nedeľu v roku „A“; Mt 1, 18-24

Drahí mladí priatelia! Možno ste už v živote zažili niekedy podobnú situáciu, keď ste sa na niečo veľmi tešili a nakoniec ste boli z tej udalosti veľmi sklamaní. Ba dokonca ste popri tom zažili aj nemilé prekvapenie. V živote zažívame veľa sklamaní: z udalostí, vecí i samotných ľudí, ba aj od tých najbližších.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 3. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 11, 2-11

Hľa ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou, on pripraví cestu pred Tebou.

Toto je Ján Krstiteľ. Prorok. Narodený za zvláštnych okolností. Ako prvý zareagoval na Spasiteľa ešte v lone svojej matky. Žijúci v modlitbe, pôste, odriekaní. Odvážny muž, s veľkou vnútornou silou, ktorý nemal problém poukázať na hriech a nebral ohľad na mocenské postavenie toho druhého. Muž, ktorý znášal väzenie pre svoje presvedčenie.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 3, 1-12
„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3, 2)

V dnešnom evanjeliu nám evanjelista Matúš opisuje udalosti týkajúce sa sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa odohrávajú na púšti. Aj tento rok nás v adventnom čase sv. Ján Krstiteľ vyzýva k pokániu. Prečo nám Boh prostredníctvom týchto čítaní opäť kladie na srdce tieto slová? „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 24, 37-44

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 37-44)

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 34. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 23, 35-43

Drahí mladí priatelia! Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami, za siedmimi dolinami a za siedmymi riekami, bolo jedno kráľovstvo a v ňom žili kráľ s kráľovnou... Takto nejako a podobne sa začína množstvo stredovekým rozprávok.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 33. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 21, 5-19

„Nádej je dobrá vec.“ Často mi v srdci zaznieva tento známy filmový výrok. Zvlášť vtedy, keď vidím ľudí, ktorí majú mnoho problémov a čudujem sa, čo im pomáha napredovať. Možno je to nádej, že ich problémy sa postupne vyriešia, život sa ustáli a bude dobre. Tiež by som chcela, aby to v mojom živote tak bolo. Chcela by som žiť pokojný, bezproblémový život.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 32. nedeľu v Cezročnom období "C" - Lk 20, 27-38

"A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú." Lk 20, 38

V týchto dňoch sme sa možno o čosi viac zamýšľali nad smrťou, nad životom po smrti, nad večnosťou. Spomínali sme si na našich blízkych, na duše v očistci, ale i na tých, ktorí už žijú v Božej sláve a láske.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 29. nedeľu v Cezročnom období „C“ – Lk 18, 1-8

„Ale nájde Syn človeka vieru na zemi keď príde?“ Lk 18, 8

Vo výpovediach, ale aj v myšlienkach, ktoré ostávajú iba v našej hlave, sa niekedy objavujú otázky:
"Čo ak Boh nebude chcieť vypočuť moju modlitbu?"
"Čo ak chce, aby som sa obetovala a preto nesplní moju prosbu?"
"Naozaj Boh chce, aby som bol šťastný?"

Mnohí z nás každý deň predkladajú Bohu v modlitbe svoje potreby a túžby. A keď sa veci uberajú iným smerom ako by sme chceli, môžeme sa ocitnúť v pasci neistoty, či beznádeje.

"Čo ak....?"

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 28. nedeľu v Cezročnom období "C" - Lk 17, 11-19

Ježiš opäť nezaháľa a kráča. Znova a znova prichádza k tým, ktorých treba potešiť, uzdraviť, posilniť, napomenúť, naviesť na správnu cestu. V dnešnom evanjeliu vychádza v ústrety desiatim malomocným – tým, ktorých vylúčili spomedzi seba, tým, ktorých nikto pri sebe nechcel, tým, ktorí v očiach druhých boli prekliati. No oni sa neodvážili prísť až k Ježišovi, iba zastali a zďaleka všetci hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

Čítať ďalej ...