Zamyslenie na 5.nedeľu v cezročnom období Mt 5, 13-16 – „Vy ste soľ zeme...“

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na sviatok Obetovania Pána; cyklus „A“; Lk 2, 22-40

„Človek sa prejavuje v kritických situáciách.“ Túto vetu mi povedal môj dedko, vo chvíli, keď som sa cítila nespravodlivo obviňovaná a prejavovala sa moja detská vzdorovitosť. Mala som 8 rokov. Dodnes si tú situáciu veľmi dobré pamätám. Keď mi to povedal, cítila som sa... Zahanbená? Nie, ale vedela som, že sa ukázala moja slabosť, nedokonalosť. Môj dedko je múdry muž.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 3. nedeľu v Cezročnom období; cyklus „A“; Mt 4, 12-23

Putovali ste už niekedy dlhší čas „po vlastných“? Tí, ktorí absolvovali niekoľkodňovú púť, hovoria, že preverila ich fyzickú aj psychickú kondíciu a vytrvalosť. Posledná časť takéhoto pochodu je vždy veľmi náročná. Človek vynaložil veľa námahy, má na dosah cieľ a napriek tomu niekedy už nemá silu, aby pokračoval.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 2. nedeľa v Cezročnom období; cyklus „A“; Jn 1, 29-34

Drahí mladí priatelia! Isto si niekedy radi pozriete nejaký dobrý film, ktorý v sebe nesie krásne posolstvo či skrýva hlboké myšlienky, nad ktorými sa oplatí pouvažovať. V každom filme hrajú rôzni herci, ktorí stvárňujú rozličné postavy, hrdinov celého filmového príbehu. Každý film má svoje hlavné, ale aj vedľajšie postavy. Úlohou všetkých hercov je podať čo najlepší výkon a čo najreálnejšie zahrať svoje filmové úlohy. Úlohou vedľajších postáv je byť v úzadí a nechať vyniknúť hlavnú postavu v tom danom príbehu.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na nedeľu Krstu Krista Pána v roku „A“ – Mt 3, 13 – 17

„Toto je môj milovaný Syn,
v ktorom mám zaľúbenie.“

Ježiš sa stretá s Jánom. Opäť on prichádza k nemu. Opäť je to on, ktorý vychádza v ústrety človeku. Nielen, aby sa stretol s Jánom, ale aby sa stretol aj s inými, ktorí boli v tom čase pri Jordáne, aby sa stretol aj s nami.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 2. nedeľu po narodení Pána – Jn 1, 1-18 – „Nový začiatok“

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa v roku A – Mt 2, 13-15. 19-23

„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“
„Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomreli.“

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 4. adventnú nedeľu v roku „A“; Mt 1, 18-24

Drahí mladí priatelia! Možno ste už v živote zažili niekedy podobnú situáciu, keď ste sa na niečo veľmi tešili a nakoniec ste boli z tej udalosti veľmi sklamaní. Ba dokonca ste popri tom zažili aj nemilé prekvapenie. V živote zažívame veľa sklamaní: z udalostí, vecí i samotných ľudí, ba aj od tých najbližších.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 3. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 11, 2-11

Hľa ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou, on pripraví cestu pred Tebou.

Toto je Ján Krstiteľ. Prorok. Narodený za zvláštnych okolností. Ako prvý zareagoval na Spasiteľa ešte v lone svojej matky. Žijúci v modlitbe, pôste, odriekaní. Odvážny muž, s veľkou vnútornou silou, ktorý nemal problém poukázať na hriech a nebral ohľad na mocenské postavenie toho druhého. Muž, ktorý znášal väzenie pre svoje presvedčenie.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 2. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 3, 1-12
„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3, 2)

V dnešnom evanjeliu nám evanjelista Matúš opisuje udalosti týkajúce sa sv. Jána Krstiteľa, ktoré sa odohrávajú na púšti. Aj tento rok nás v adventnom čase sv. Ján Krstiteľ vyzýva k pokániu. Prečo nám Boh prostredníctvom týchto čítaní opäť kladie na srdce tieto slová? „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 1. adventnú nedeľu v roku „A“ – Mt 24, 37-44

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.“ (Mt 24, 37-44)

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 34. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 23, 35-43

Drahí mladí priatelia! Kde bolo tam bolo, za siedmymi horami, za siedmimi dolinami a za siedmymi riekami, bolo jedno kráľovstvo a v ňom žili kráľ s kráľovnou... Takto nejako a podobne sa začína množstvo stredovekým rozprávok.

Čítať ďalej ...

Zamyslenie na 33. nedeľa v Cezročnom období „C“ – Lk 21, 5-19

„Nádej je dobrá vec.“ Často mi v srdci zaznieva tento známy filmový výrok. Zvlášť vtedy, keď vidím ľudí, ktorí majú mnoho problémov a čudujem sa, čo im pomáha napredovať. Možno je to nádej, že ich problémy sa postupne vyriešia, život sa ustáli a bude dobre. Tiež by som chcela, aby to v mojom živote tak bolo. Chcela by som žiť pokojný, bezproblémový život.

Čítať ďalej ...