HLAS (Hľadáme lídrov a spoločenstvá) je anketa, ktorú každoročne vyhlasuje ACM. Cieľom je nájsť a oceniť tých, ktorí sú prínosom a inšpiráciou v pastorácii mladých v Košickej arcidiecéze.

Kategórie ankety HLAS:

 1. Líder - dobrovoľník
 2. Spoločenstvo
 3. Za špeciálmny prínos pre prácu s mládežou

Pravidlá ankety

 1. Navrhovateľ
  (pri navrhovaní je potrebné udať svoj kontakt – adresa, mail, tel. číslo)

  navrhovať do ankety môžu:
  - minimálne 2 laici
  - kňaz
  - spoločenstvo
 2. Kritéria pre návrh nominanta
  - osobný prínos v pastorácii mládeže
  - realizované aktivity
  - inšpirujúci život
 3. Kategórie

  A: Líder - dobrovoľník - práca s mládežou minimálne 2 roky, kresťanský život, aktívne zapájanie sa (vo farnosti, v spoločenstve, v práci s mládežou)

  B: Spoločenstvo - aktívne pôsobenie minimálne 2 roky, pozitívny vplyv na duch. život vo farnosti – resp. v diecéze; otvorené spoločenstvo vytvárajúce príležitosti, aktivity a hodnoty pre iných

  C: Špeciálny prínos pre prácu s mládežou - aktívny v práci s mládežou, priamo aj nepriamo pracujúci s mládežou (katechéta, kňaz, rehoľník, novinár ...) minimálne 2 roky, príkladný život
 4. Zdôvodnenie na ocenenie má obsahovať
  - stručnú charakteristiku nominanta a jeho práce
  - fotodokumentáciu z aktivít nominanta
  - podrobný opis aktivít nominanta - Aktivity nominanta a jeho prínos v oblasti práce s mládežou
  - konkrétna aktivita nominanta - Opis jednej konkrétnej aktivity, ktorá najviac ovplyvnila rozhodnutie pre nomináciu

Nominačný formulár

Vyplnený nominačný formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo poštou na adresu: Arcidiecézne centrum pre mládež, Metodova 1, 080 01 Prešov (na obálku napíšte HLAS) do termínu, ktorý ACM zverejní na svojej stránke: www.premladez.sk.

Ocenení v predchádzajúcich rokoch

  Líder
Dobrovoľník
Spoločenstvo

Špeciálny prínos
pre prácu s mládežou

2010  Veronika Hašková  Maranatha o. Pavol Hudák
2011  Adriana Bačišinová  Uzovský Šalgov o. Marián Kašaj
2012  Mária Sedláková  Kamienkáči o. Marek Uličný
2013  Mária Aľušiková  Trebišov o. Marek Kunder
2014  Miroslav Novák  Augustiniánska mládež o. Martin Raškovský
2015  Drahomíra Kucková  Sion (Snina) o. Jozef Spišák
2016  Roman Kušnír  Dom Júdov o. Daniel Mišenko
2017  Gabriela Štupáková  Fatima o. Juraj Pigula
2018  Radoslav Vargovčík  Christoforus o. Matúš Reiner
2019  Marianna Berinšterová  Gorazd o. Vladimír Nemec