Pripravili sme  pre Vás zoznam pripravovaných akcií.

*Odporúčame aj nie naše aktivity

 Február 2020

14. - 16.  ADAŠ
16.  Volanie na Otca
 (modlitby za mládež našej arcidiecézy)
28. - 1.3.  BirmOFFka
 (Bardejov + Moldava nad Bodvou)

 

 

 Marec 2020

6. - 8.  BirmOFFka (Snina)
13. - 15.  ADAŠ
15.  Volanie na Otca (modlitby za mládež našej arcidiecézy)
27. - 29.  BirmOFFka (...)

 

Apríl 2020

3. - 5.  Kvetný víkend v Poľsku
18.  ADSM
19.  Volanie na Otca (modlitby za mládež našej arcidiecézy)
24. - 26.   BirmOFFka (Dlhé nad Cirochou)

 

Máj 2020

1. - 3.  ADAŠ
9.  Arcidiecézny volejbalový turnaj
17.  Volanie na Otca (modlitby za mládež našej arcidiecézy)
23.  MIKE

 

Jún 2020

6.  Konferencia pre mladých
12. - 14.  ADAŠ
21.  Volanie na Otca (modlitby za mládež našej arcidiecézy)
30. - 5.7.  APka (animátorská prípravka)

 

Júl - August 2020

26. - 28. 8.  Frekvencia
28. - 30. 8.  ADAŠ skúšky